شرایط انتشار خدمات در ریمپکار

با توجه به اینکه ریمپکار تنها در زمینه خودرو فعالیت می کند و در حال حاضر صرفا بصورت رایگان خدمات انجام می پذیرد شرایط زیر را مد نظر داشته باشید

صاحبین مشاغل خودرویی

  • تنها خدمات خودرویی قابل انتشار می باشد
  • صحت مطالب مندرج بر عهده ثبت کننده کسب و کار می باشد
  • هیچگونه خدمات پرداختی آنلاین و غیر آنلاین در این سایت صورت نمی پذیرد و کلیه خدمات ریمپکار در زمان فعلی رایگان می باشد.
  • کلیه خدمات ثبت شده ابتدا مورد بازبینی پرسنل ما قرار می گیرد و بعد از تایید منتشر خواهد شد.
  • ثبت محل کار بر روی نقشه اجباری می باشد
  • ثبت آدرس دقیق اجباری می باشد

بازدید کنندگان

  • ریمپکار مسئولیتی در قبال استفاده شما از خدمات لیست شده و عدم رضایت از صاحبین کسب و کار ندارد.
  • پس از بازدید از خدمات لیست شده همیشه مد نظر داشته باشید برای استفاده از خدمات حضورا از کیفیت کار و صحت اطلاعات صاحبین مشاغل مطمئن شوید. ریمپکار تنها ثبت کننده و معرفی کننده خدمات می باشد.